por carracuca


Xuro que marchaba arrepentíndome de non ir a Ruta e pensaba xa en chamar e dar a volta, aínda que me doesen os pés e só pensase na cama. Pero vin un home maior que caera na beirarrúa xusto enfrente de Follas Novas. E contra iso non podo, teño que poñerme triste e pensar en cousas trascendentes. Crin que o vermello dos beizos animaba.

Anuncios