O gato de Schrödinger

por carracuca

Este paradoxo é un experimento imaxinario creado por Erwin Schrödinger para expoñer un dos aspectos máis curiosos da mecánica cuántica.

Supongamos un sistema formado por unha caixa pechada e opaca que contén un gato, unha botella de gas velenoso, unha partícula radiactiva cun 50% de probabilidades de desintegrarse e un dispositivo tal que, se la partícula se desintegra, rómpese a botella e o gato morre.

O resultado depende do estado final dun único átomo que actúa según a mecánica cuántica, polo que a partícula e o gato forman parte dun sistema sometido aleis da mecánica cuántica.
Seguindo a interpretación de Copenhague, mentres non abramos a caixa, o gato está nun estado tal que está vivo e morto á vez. No momento en que abramos a caixa, a soa acción de observar o gato modifica o seu estado, facendo que pase a estar só vivo, ou só morto. Isto se debe a unha propiedade física chamada superposición cuántica.

Wikipedia dixit.

Anuncios