por carracuca

Teño na boca

vinte e seis millas de luz.

Nas faltas dos dentes,

a dor da luz.

A desaparición da neve (Manuel Rivas)

Anuncios